Vereniging U-Safe

Onze diensten

Een (grotendeels) verlaten bedrijventerrein is buiten kantoortijd een gewilde locatie voor criminele activiteiten. Vandalisme, inbraak, diefstal, insluiping en andere criminele praktijken zoals ondermijning komen helaas regelmatig voor. Dit kan, los van het onveilige gevoel voor de medewerkers en bezoekers, leiden tot een aanzienlijke schade voor de gevestigde bedrijven en openbare ruimte.


Camerabeveiliging op bedrijventreinen is aantoonbaar een maatregel die ertoe leidt dat schade als gevolg van criminele handelingen wordt verminderd of zelfs geheel wordt voorkomen.


Al vanaf 2002 is er door de gemeente Utrecht in nauwe samenwerking met de lokale ondernemers geïnvesteerd in Veilig Ondernemen. Op de bedrijventerreinen wordt er publiek privaat samengewerkt volgens de landelijke methode Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) of vergelijkbaar. In het samenwerkingsverband werken Gemeente, Politie, Brandweer, ondernemers en andere belanghebbende nauw samen aan een aanpak van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens op de bedrijventerreinen. De samenwerkende partijen komen periodiek bij elkaar om de veiligheid in het gebied te monitoren en naar aanleiding van een analyse gerichte (collectieve) passende maatregelen te treffen. Vanuit die samenwerking zijn er de afgelopen jaren uiteenlopende maatregelen getroffen zoals trainingen van personeel, uitgebreide voorlichting aan bedrijven, invoering collectieve beveiliging, afspraken tussen beveiliging politie en ondernemers en het verbeteren van de verlichting. Een van die collectieve maatregelen was ook de invoering van publiek private camerabeveiliging (sinds 2006).

In de gemeente Utrecht hebben in 2015 acht (inmiddels tien) bedrijventerreinen gezamenlijk besloten het toenmalige camerasysteem te vervangen door een nieuw hoogwaardig camerasysteem dat wordt uitgekeken door een private partij. Hiermee is er een uniek aaneengeschakeld netwerk ontstaan waardoor onder andere door middel van kentekenplaatherkenning alsook trends in de VideoContentAnalyse (VCA) belangrijke informatie beschikbaar komt om de veiligheid en leefbaarheid op de bedrijventerreinen te bevorderen. VCA zorgt er tevens voor dat eventuele inbreuk op privacy tot een minimum wordt beperkt.


Er is door middel van een convenant met de Gemeente Utrecht, waarin afspraken onder andere met bewaking van de Privacy (AVG), een nauwe samenwerking ontstaan met betrokken partijen waaronder de tien bedrijventerreinen, Politie, Brandweer, overige veiligheidsdiensten, Ondernemersfonds Utrecht (OFU) Gemeente Utrecht en Vereniging U-Safe.


Vereniging U-Safe is vanaf de start nauw betrokken bij de eerste aanbesteding in 2015 en alle partijen en verzorgt de kwaliteitsbewaking en optimalisering van de beveiliging door middel van camera’s en/of collectieve surveillance voor de gebieden. Vereniging U-Safe is bekend met het gehele traject alsook bij de stakeholders. In de gebieden waar Vereniging U-Safe de kwaliteitsbewaking voor de camera’s vervult, wordt dit op de gebruikelijke toegangswegen door middel van bebording aangegeven.

Hoe werkt het?

Via onderstaand infographics is af te leiden hoe de beelden worden verwerkt.

In het kader van de privacy is het van belang op te merken dat Camerabeelden uitsluitend door Justitie op schriftelijke vordering overgedragen kunnen worden. Aan individuele aanvragen anders dan gerechtigden zal geen gehoor worden gegeven.


De kenteken camera’s scannen de kentekens op de aan en afvoerwegen. Deze staat gekoppeld aan de database van het “Verbond van Verzekeraars” gestolen en vermiste kentekens. Indien een kenteken als zodanig genoteerd staat zal de centralist een melding ontvangen en de Meldkamer van de Politie inschakelen. Deze methode heeft zich al vele malen succesvol bewezen.

U-Safe actueel

Inmiddels is het moment aangebroken het gehele systeem als ook de aanbesteding en het bestaande convenant met de Gemeente Utrecht aan de actuele tijd aan te passen en opnieuw in de markt te zetten. Vereniging U-Safe begeleidt dit project met diverse specialisten en projectgroep leden van de (indoor middel van tien bedrijventerreinen). Het proces is op dit moment in volle gang en zal naar verwachting januari 2022 afgerond zijn met alle aanpassingen die nodig zijn gebleken.


Naar aanleiding van de evaluaties over de afgelopen jaren is gebleken dat de samenwerking tussen alle betrokken partijen en het camerasysteem zeer succesvol is gebleken waarmee de beveiliging van de betreffende bedrijventerreinen gewaarborgd blijft en de criminaliteitscijfers aanzienlijk zijn afgenomen.

Inleiding